utolsó frissítés: 2006. nov. 20.

Tanulmány, szakcikk

 • > Nemzetpolitika, 2005. In Sándor Péter – Vass László – Tolnai Ágnes (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2005-ről. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, 2006. 598-607.
 • > (Majtényi Balázzsal) A kettős állampolgárság – népszavazás, politikai vita, szakmai érvek. In Sándor Péter – Vass László – Sándor Ágnes – Tolnai Ágnes (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2004-ről. Demokrácia kutatások magyar központja közhasznú társaság, 2005.
 • > Nemzet, nacionalizmus, státustörvény. In Tamás Pál-Erőss Gábor-Tibori(szerk.): Nemzetfelfogások: kisebbség-többség. Budapest: Új Mandátum-MTA SZKI, 2005. 143-162.
 • > Nemzet és legitimitás – a státustörvény és a kettős állampolgárság kapcsán. In Kovács Nóra – Osvát Anna – Szarka László (szerk.): Etnikai identitás, politikai lojalitás: nemzeti és állampolgári kötődések. Budapest: Balassi Kiadó, 2005. 223-234.
 • > Románia és a határon túli románok. In Halász Iván - Majtényi Balázs - Szarka László (szerk.): Ami összeköt? Státustörvények közel és távol. Budapest: Gondolat, 2004. 218-235.
 • > Nemzet, etnikai csoport, nemzeti kisebbség. Limes, 2003. 3. sz. 5-17.
 • > Status Law and "nation" politics: theoretical aspects. Foreign Policy Review, 2004, Vol. 2, Nr. 2
 • > A konszociáció Erdélyben. Folyamatok és modellek. In Ábrahám Barna-Gereben Ferenc-Stekovics Rita (szerk.): Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2003
 • > Hungarian National Politics and the Status law. Studia Historica Slovenica, 2003, Vol. 3, Nr. 1
 • > La Ley de estatus y la política húngara sobre la nación. In Carmen González Enríquez (ed.): Minorías nacionales y conflictos étnicos en Europa del Este. Madrid: I.U.G. Gutiérrez Mellado-UNED, 2003
 • > Legea statutului: o politică naţională sau o nouă abordare a protecţiei minorităţilor. ALTERA, 2003, No. 20-21
 • > Románia a homogén nemzetfelfogástól az "európai nemzet" felé?In Kiss J. László (szerk): Identitás és külpolitika Közép- és Kelet-Európában.Budapest: Teleki László Alapítvány Budapest, 2003
 • > Románia és a határain kívül élő románok. In Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv - 2003.Temesvár: Szórvány Alapítvány, 2003
 • > National Minority Parties in Government: the Democratic Alliance of Hungarians in the Romanian Government. Der Donauraum, 2001. 3. sz.
 • > The Dissolution of the Austrian-Hungarian Monarchy and the Hungarians from Transylvania: an introduction. In Marius Turda (ed.): The Garden and the Workshop. Disseminating Cultural Creativity in East Central Europe. Budapest: Europa Institute, 1998
 • > Ethnic Parties and Consolidation of Democracy. In Antal Örkény-György Csepeli-Sharon Cooley (eds.): Collected Papers of ELTE-UNESCO Minority Studies Program, Budapest, 1997
 • > Jövőelképzelés és kivándorlás. Acta Paedagogica Debrecina, 1997. XCVI. KLTE, Debrecen
 • > Új generáció? Korunk, 1994. 2. sz. 35-45.
 • > Vázlat a romániai magyar ifjúsági elitek kialakulásáról és szerveződéséről. Kutatás közben/Research Papers. Budapest: Hungarian Institute of Educational Research, 1994. 31-40.

Napi- és heti sajtóban, folyóiratban közölt cikk

Szerkesztés

 • > Kántor Zoltán - Majtényi Balázs (szerk.): Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Budapest, Rejtjel, 2005.